SOUTĚŽ O VOUCHER NA 1900 Kč

Víte, co byste si objednali za 1900 Kč, kdybyste v této hodnotě vyhráli voucher na naše produkty? Tak se zapojte do naší letní soutěže. 

 

Jak si připravujete Pelupu,  jako kaši nebo nápoj do shakeru? A co Long Energy snack? Nakrájíte na malé kousky, necháte jeden den oschnout a pak zobete z malého pytlíku? Dáváte si v těchto dnech Jelly bar do mrazáku, aby se vám při vašich letních aktivitách neroztekl? 

 

To je jen pár známých vychytávek, které s našimi produkty děláme. Ale máte i vy nějakou vychytávku, jak si usnadnit konzumaci nebo manipulaci s produkty Penco? Napište nám je a vyhrajte voucher v hodnotě 1900 Kč. 

 

Jak ho můžete vyhrát? 

 

Napište nám do 31. 7. 2024 na email v.preti@penco.cz, jaké vychytávky máte spojenou s našimi produkty vy a my pak vybereme 3 z vás, kteří si odnesou voucher v hodnotě 1900 Kč. 

 

PRAVIDLA ONLINE SOUTĚŽE
I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Penco, s.r.o,., se sídlem Oderská 333/5, Praha 9 , IČO: 00664405 (dále jen „pořadatel“).
2. Soutěží se rozumí interakce soutěžících v online prostředí, zejména prostřednictvím online hry jakožto součásti komerční prezentace.
4. Soutěž probíhá prostřednictvím vyhodnocení výsledků soutěže, pro jehož účely je nezbytné vyplnění kontaktního e-mailu soutěžícího pro zaslání odpovědi.
5. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.
6. Soutěž probíhá od okamžiku jejího zveřejnění, respektive zveřejnění interaktivní online hry, dne 10. 7. 2024 do 31. 7. 2024 včetně (dále jen „termín soutěže“).

 

II. Soutěžící
1. Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která souhlasí s těmito zveřejněnými pravidly soutěže a zcela je splní.
2. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Penco s.r.o. a ostatních subjektů, v nichž má společnost Penco s.r.o. přímou či nepřímou majetkovou účast, a osoby blízké těmto zaměstnancům.
3. Soutěžící se soutěže zúčastní zasláním tipu na použití produktu zn. Penco na emailovou adresu: v.preti@penco.cz

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců
1. Ze soutěžících budou po konci termínu soutěže vybráni 3 výherci, kteří zašlou nejlepší či nejvtipnější tip na použití produktu zn. Penco.
2. Výherci získají od pořadatele voucher na nákup produktů zn. Penco v hodnotě 1900 Kč s DPH na stránkách www.penco.cz.
3. Výherci budou pořadatelem po termínu soutěže informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného soutěžícím jako kontaktní, a to za účelem zaslání slevového kódu.
K tomuto způsobu vyhlášení výsledků udělují soutěžící pořadateli souhlas s uveřejnění svého tipu jak na stránkách Penco.cz , tak i sociálních sítích Facebook, Instagram a dalších.
7. V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.
8. Všechny výhry v soutěži nepřevyšují svojí cenou částku 15.000, - Kč včetně zákonné sazby DPH.
9. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry jiným
plněním obdobné hodnoty. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s
účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Penco, s.r.o.
10. Pořadatel není nikterak povinen komunikovat se soutěžícími, kteří se nestanou výherci, respektive odůvodňovat či jinak obhajovat výsledky soutěže.