Mohu vůbec posílit svůj imunitní systém?

Čím více rostou obavy z nákazy koronavirem, tím více se na Google skloňuje slovo imunita a jak jí posílit. Budeme stále považovat suplementaci vitamínů a minerálů jako zbytečnou a jako plýtvání penězi?

Imunitní systém je komplexní síť buněk, orgánů a tkání, které pracují v tandemu a chrání tělo před infekcí. Zatímco genetika hraje roli v tom, zda-li řada onemocnění propukne, ze studií dvojčat víme, že sílu našeho imunitního systému do značné míry určují nezděditelné faktory. Bakterie a viry, kterými jsme vystaveni po celý život, stejně jako faktory životního stylu, jako je strava, cvičení, a v neposlední řadě i stres, hrají roli v síle naší imunitní odpovědi.

Historicky byl význam mikroživin v imunitě člověka založen na nedostatku vitaminu C při výskytu kurdějí. Od té doby bylo prokázáno, že imunitní systém potřebuje kromě vitamínu C více specifických mikroživin, včetně vitamínů A, D,  E, B6 a B12, kyseliny listové, zinku, železa, mědi a selenu, které hrají zásadní, často synergické role v každé fázi imunitní reakce.

Pro zajištění správné funkce ochranných bariér organizmu a imunitních buněk je nezbytné jejich dostatečný příjem. Denní příjem mikroživin nezbytný pro podporu imunitní funkce však může být vyšší než v současnosti doporučené denní dávky (RDA). Část populace má nedostatečný příjem mikroživin v potravě a situace se zvýšenými požadavky (např. fyzická námaha, sport, stres a znečištění) dále snižují zásoby v těle. Některé mikroživiny mohou být deficitní a dokonce i mezní deficit může narušit imunitu. Ačkoli existují protichůdné údaje, dostupné důkazy naznačují, že suplementace více mikroživinami může modulovat imunitní funkce a snížit riziko infekce. Mikroživiny s nejsilnějším důkazem imunitní podpory jsou vitamíny C a D, zinek a selen.

 

VÍTE JAKÝM ZPŮSOBEM MIKROŽIVINY VITAMÍN C, D A ZINEK NAŠÍ IMUNITU PODPORUJÍ?

   1. V první ochranné bariéře proti vniknutí virů a baktérií – kůže a sliznice

Zinek  je důležitý pro strukturální a funkční soudržnost buněk kůže a sliznic.

Vitamín D – ovlivňuje složení bakteriálního osídlení ve střevě - rovnováhu mezi tělu prospěšnými a patogenními mikroorganismy.

Vitamin C je nezbytný pro podporu tvorby kolagenu v epiteliální tkáni.  Dále zvyšuje diferenciaci buněk pokožky a syntézu lipidů, jakož i množení a migraci vazivových buněk. Jako silný antioxidant pomáhá chránit buněčné membrány kůže a sliznic před poškozením způsobeným volnými radikály generovanými při normálním metabolismu a také vystavením toxinům a znečišťujícím látkám.

     2. V druhé ochranné bariéře – pot, sliny, hlen, žaludeční šťávy

Jsou určeny k zachycení nebo filtraci cizího materiálu a mytí nebo přesunutí (např. kašlem nebo kýcháním) z těla, nebo obsahují antimikrobiální látky, kyseliny nebo enzymy, které snižují růst mikroorganismů nebo je ničí.

Vitamín D (jeho aktivní forma Kalcitriol) stimuluje expresi některých antimikrobiálních peptidů v buňkách sliznic, jako jsou například ty, které lemují dýchací cesty, chránící plíce před infekcí. Stimuluje také tvorbu bílkovin, které pozitivně ovlivňují epitelové buňky, v trávicím traktu poskytují fyzickou a biochemickou bariéru a pracují ve shodě s imunitními buňkami a střevní mikroflórou, aby posílily střevní bariéru, a omezily přímý kontakt patogenů se sliznicí

     3. V třetí ochranné bariéře - imunita

Některé cizí materiály vždy najdou způsob, jak proniknout těmito fyzickými a biochemickými bariérami, ale setkávají se s třetí ochrannou linií aktivovanou přítomností „cizích“ molekul antigenu. Patří sem antimikrobiální látky, fagocyty a NK buňky (Natural Killers – lymfocyty), které všechny mají roli v zánětlivém procesu.
Vitamín C a zinek udržují nebo zvyšují cytotoxickou aktivitu NK buněk vůči nežádoucím mikroorganizmům.

Vitamin C stimuluje produkci a funkci leukocytů, zejména pohyb neutrofilů a monocytů.

Vitamín D (Kalcitriol ) zvyšuje přeměnu monocytů na makrofágy. ( Základní funkcí makrofágu je destrukce mikroorganismů a odstraňování mrtvých buněk) Kalcitriol také podporuje pohyb a fagocytární (pohlcující) schopnost makrofágů.

 

 

JAKÁ JE VLASTNĚ OPTIMÁLNÍ DÁVKA MIKROŽIVIN JAKO PREVENCE INFEKCE ?

 

Tělo vyžaduje optimální hladiny mikroživin pro účinnou imunitní funkci v každé fázi života . Je prokázáno, že zjevné nedostatky některých vitamínů a minerálů nepříznivě ovlivňují imunitní systém a predisponují člověka k infekcím.  

 

Avšak existuje mnohem méně informací o zdravotních účincích, když je stav mikroživin v organizmu tzv. suboptimální. Je sice stanoven tzv. doporučený denní příjem (RDA) pro všechny živiny, což je průměrná denní dávka příjmu, která je nezbytná k tomu, aby se zabránilo deficitu u většiny zdravé populace (97–98%), ale dle posledních studií je možné, že potřeba mikroživin pro prevenci infekčních onemocnění tyto hodnoty jsou mnohem vyšší než RDA . V případě samotného onemocnění můžou být léčebné dávky mikroživin dokonce mnohonásobné.

 

Například v případě vitamínu C se RDA pohybuje globálně mezi 40 a 110 mg. Prevence infekce však vyžaduje příjem vitamínu C v potravě 100–200 mg / den (tj. Vyšší než RDA), aby bylo zajištěno dostatečné, ne-li nasycení plazmatických hladin, a tím optimalizace hladin buněk a tkání. Léčba prokázaných infekcí vyžaduje ještě vyšší dávky (asi 6 g / den), aby se kompenzovala zvýšená zánětlivá odpověď a metabolická poptávka.

 

Také RDA pro vitamin D (5 μg) pravděpodobně nezvýší sérové ​​hladiny potřebné pro adekvátní funkci imunitního systému. Pro optimální imunitní ochranu a odolnost proti infekci může být denní příjem pravděpodobně mnohem vyšší než RDA.

 

JAKÝ JE TEDY ZÁVĚR?

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí má suboptimální úrovně nejen jednoho, ale několika mikroživin a že imunitní obrana vyžaduje řadu mikronutrientů pro optimální fungování, je třeba objasnit roli suplementace mikroživin při léčbě a snižování rizika infekcí.

Pokud hledáte vhodný multivitaminový přípravek, který obsahuje výše zmiňované mikroživiny až v 500% RDA, tak zvolte Vitamín C PLUS.  Ale i ostatní Penco výrobky, jako jsou Restart drink, energy tyčinky, iontové nápoje obsahují více jak 100 % doporučené denní dávky vitamínu C a jiných mikroživin.

Zdroj: www.mdpi.com